Fellesskap

Vi ønsker å gi beboerne fellesfunksjoner slik at hver enkelt har tilgang til mer, men behøver mindre.